Keurmerk On the way to PlanetProof aangescherpt

Het is een van de bekendere keurmerken voor (onder andere) zuivel: On the way to PlanetProof. Het keurmerk kijkt naar impact op het milieu én dierenwelzijn en geeft daarom een relatief compleet beeld van zuivelproducten. Vanaf 2022 zijn de richtlijnen om het keurmerk te krijgen aangescherpt.

Koeien in de wei

On the way to PlanetProof

Melk met het PlanetProof-logo voldoet aan de basisvoorwaarden op het gebied van biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. Ook volgens de ‘oude regels’ moesten koeien minimaal 120 dagen, 6 uur per dag in de wei staan, met genoeg ruimte in de stal en met veevoer dat deels van eigen land komt. Daarnaast moesten melkveehouders op minimaal één van deze thema’s voldoen aan alle criteria op het hoogste niveau. De ene boer presteert dus beter op biodiversiteit, de ander op klimaat. Deze bestaande regels worden nu aangescherpt.

De lat een stukje hoger

Maar waarom? Omdat de melkveesector steeds minder impact op heb milieu wil en moet hebben. En omdat dierenwelzijn bij boer en consument steeds belangrijker wordt. Steeds meer bedrijven groeien daarom naar de eisen van het PlanetProof-label toe. Om de lat weer een stukje hoger te leggen, breidt het label de eisen uit. Zo kunnen boeren zich beter onderscheiden en consumenten een meer weloverwogen keuze maken.

Lees hier meer over alle keurmerken voor melk en zuivel.

Een PlanetProof boerderij

De aanscherpingen zijn te verdelen in twee categorieën: natuur/klimaat en dierenwelzijn. Hieronder twee voorbeelden van wijzigingen in de eerste categorie:

  • Vijf procent verhoging norm eiwit van eigen land

Eiwit is een belangrijk onderdeel van de voeding van koeien. Ze hebben het bijvoorbeeld nodig voor het onderhoud van het eigen lichaam en een goede stofwisseling. Op de meeste melkveebedrijven is gras de grootste eiwitbron, maar niet elke boer kan alle eiwit van het eigen land halen. Dit moet dan worden geïmporteerd, en met het vervoer van de eiwitten worden broeikasgassen uitgestoten. Door de norm eiwit van eigen land te verhogen, moeten boeren die het willen voldoen aan de eisen van het PlanetProof-label beter letten op het importeren van voedsel. Zo haalt een boer zijn eiwitten dichterbij huis, waardoor de CO2-uitstoot daalt.

  • Vijf procent verhoging norm kruidenrijk grasland

Ook de norm voor kruidenrijk grasland is verhoogd. Kruidenrijk gras is gevarieerder dan de gemiddelde wei, en trekt daarom meer insecten en vogels aan. Goed voor de biodiversiteit. Maar ook de koe profiteert: kruidenrijk gras is gezonder voor de koe, én het beest vindt kruidenrijk gras lekkerder. Win-win dus!  

Het welzijn van de koeien

Hoewel het verhogen van de norm voor kruidenrijk grasland ook goed is voor het dierenwelzijn, zijn er ook wijzigingen die puur naar de koe kijken. Hieronder lees je een paar voorbeelden.

  • Controle op uiergezondheid op individueel dierniveau

Als uiers niet gezond zijn, kunnen ze gaan ontsteken. En dat is in de eerste plaats natuurlijk enorm vervelend voor de koe. Ook voor boer en consument is een uierontsteking niet wenselijk; een koe met een ontstoken uier kan tijdelijk geen melk leveren, omdat ze moet worden behandeld met antibiotica. Om het aantal koeien met uierproblemen terug te dringen, moet er volgens de nieuwe PlanetProof-regels op individueel niveau naar de uiers gekeken worden. Zo krijgen boeren het sneller in de gaten als er iets aan de hand is met een koe. En daar heeft iedereen baat bij.

  • Extra monitoring kalverzorg

Boeren die een On the way to PlanetProof-keurmerk willen bemachtigen, moeten zorgen dat de gemiddelde kalversterfte op hun bedrijf lager is dan het landelijke gemiddelde. En voor dat doel moet je je blijven verbeteren, want de kalversterfte daalt in Nederland gelukkig al jaren.

Ook zonder keurmerk gezonde koeien

Gelukkig letten ook boeren zonder PlanetProof-keurmerk goed op hun dieren. Wil je voor koeien zorgen? Dan moet je je aan allerlei regels houden, van verzorging tot verblijf en van voedsel tot medicijngebruik. Zo weten we dat er goed aan de behoeftes van de koeien wordt gedacht.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *