Deze wetten en regels zorgen voor gezonde koeien

Wie voor koeien zorgt, moet zich aan een hoop regels houden. Die regels zijn gemaakt door mensen met een hoop kennis van dierenwelzijn. En dat is fijn, want zo weten we zeker dat de dieren in een omgeving leven waar aan hun behoeftes wordt gedacht.

Deze wetten en regels zorgen voor gezonde koeien

Een goede verzorging

Op het gebied van de verzorging van koeien gelden in Nederland strenge regels. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze genoeg ruimte hebben om te bewegen, dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en dat er iemand met verstand van dieren op ze let en voor ze zorgt. Ook krijgen de koeien natuurlijk voldoende verse lucht en zuurstof, en worden zieke en gewonde dieren direct verzorgd.

Regels over voedsel

Op het gebied van eten en drinken voor koeien moeten boeren zich aan strikte regels houden. Allereerst krijgen de dieren natuurlijk voldoende en gezond voer en water. Het voeren gebeurt met tussenpozen die passen bij het natuurlijke gedrag van de koeien, en ze mogen hierbij geen pijn ervaren. Daarnaast zijn de voeder- en drinkinstallaties zo gemaakt en geplaatst, dat het voedsel schoon blijft, en dat alle dieren genoeg ruimte hebben om ontspannen van hun maaltje te genieten.

Waar verblijven koeien?

Koeien mogen niet zomaar overal verblijven. Zo mogen de ruimtes waar de dieren zich bevinden geen scherpe randen of punten bevatten en moeten de ruimtes makkelijk schoon gehouden kunnen worden. Ook aan het dag- en nachtritme van de koeien wordt gedacht: de lichten in de stal sluiten aan bij de behoeftes van de dieren.

Speciale regels voor kalveren

Voor kalfjes zijn er speciale aanvullende regels. Na de geboorte krijgen pasgeboren kalveren zo snel mogelijk biest te drinken. Dat is melk die de koe direct na de bevalling produceert. Daarna worden de dieren de eerste paar weken meestal apart gehouden, in zogenoemde eenlingboxen. Dit gebeurt omdat het kalf dan niet plat kan worden getrapt door de andere dieren. Ook is zo de kans op besmettingsziekten kleiner.

In de stal moet voor kalfjes voldoende natuurlijk licht aanwezig zijn. Ook moeten de stallen aan minimale oppervlakten voldoen, zodat de kalfjes zonder problemen kunnen liggen, rusten opstaan en zichzelf likken.

Wat gebeurt er met zieke dieren?

Koeien worden, net als mensen, soms ziek. Boeren moeten zieke en gewonde dieren direct verzorgen. Als de situatie er om vraagt, moeten ze kunnen worden afgezonderd in een geschikte ruimte, met droog strooisel. Wanneer de boer hulp nodig heeft met de verzorging van een zieke koe, kan de dierenarts te hulp schieten.

Regels over medicijngebruik bij koeien

Soms krijgt een zieke koe medicijnen zoals antibiotica toegediend. De regels voor het gebruik van antibiotica zijn erg streng en het medicijn wordt steeds minder gebruikt. Het medicijn heeft een zogenaamde ‘UDD-status’, en kan daardoor uitsluitend door de dierenarts worden toegediend.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.