KoeMonitor brengt diergezondheid in kaart

In 2020 wordt KoeMonitor van kracht. Dit is een nieuwe manier om het welzijn van koeien in de melkveehouderij in kaart te brengen. Door het systeem kunnen boeren voortaan aantoonbaar garanderen dat ze alleen melk leveren van gezonde koeien.

koemonitor

Voorschriften voor zuivelproducten

Producenten van voedingsmiddelen moeten voldoen aan wettelijke eisen, zowel nationaal als Europees. Dat geldt ook voor melkveehouders en zuivelondernemingen. Een voorbeeld is de EU-hygiëneverordening. Die bevat gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk

Dankzij de Koemonitor kunnen boeren bewijzen dat ze melk leveren van gezonde koeien

Alleen melk van gezonde koeien

KoeMonitor is een nieuw kwaliteitssysteem waarmee zuivelproducenten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen. Melkveehouders laten hiermee zien dat zij de regels voor diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid naleven, oftewel: borgen. Dit betekent dat ze alleen melk van gezonde koeien verwerken tot levensmiddelen.

KoeMonitor: vanaf nu één systeem

KoeMonitor bundelt verschillende bestaande systemen. Eerder konden veehouders bij bepaalde zuivelverwerkers zélf een keuze maken voor een systeem. Hierdoor werden ze niet op dezelfde manier geborgd. De KoeMonitor voorkomt de overlap tussen deze systemen.

Inzicht in diergezondheid 

Het systeem bestaat uit drie onderdelen: KoeData, KoeKompas en KoeAlert. KoeData geeft elk kwartaal inzicht in de diergezondheid op een bedrijf. Dus bijvoorbeeld de uiergezondheid of de klauwgezondheid. Is er sprake van een verslechtering? Dan kunnen veehouders hiermee snel de oorzaken opsporen. En maatregelen nemen om de gezondheid van de koeien te verbeteren.

Zieke koe herkennen

KoeAlert is een hulpmiddel voor het herkennen van attentiekoeien. Een attentiekoe is een koe met een afwijking van de algemene gezondheid of een koe waarvan de wachttijd van medicijnen nog niet is verstreken. In de wet staat vast dat melk afkomstig moet zijn van gezonde koeien. Boeren mogen dus geen melk van attentiekoeien leveren.

Elk jaar controleert een speciaal opgeleide dierenarts de stand van zaken op een melkveehouderij

Samenwerking met dierenarts

Het derde onderdeel binnen KoeMonitor – KoeKompas – bestond al. Dit managementsysteem brengt de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart. KoeKompas laat zien wat goed gaat en wat beter kan in de bedrijfsvoering. Op elk melkveebedrijf vindt jaarlijks de KoeKompas-beoordeling plaats door een speciaal hiervoor opgeleide dierenarts.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *