Wat gebeurt er met zieke koeien in de melkveehouderij?

Gezonde koeien zijn belangrijk voor melkveehouders in Nederland. Als een koe lekker in haar vel zit, geeft ze immers meer melk. Daarom werkt de melkveehouderij met allerlei kwaliteitssystemen om te zorgen voor een optimale gezondheid van koeien. Desondanks worden koeien ook wel eens ziek. Ook dan worden koeien goed verzorgd en zijn er afspraken en regels.

gezonde melk gezonde koeien

Melkveehouder herkent zieke koeien

De melkveehouder kent zijn melkkoeien en weet wanneer een koe zich niet fit voelt. Dat zien ze aan de ogen, oren, beweeg- en eetgedrag van hun koeien. Dieren die niet fit zijn kunnen ziek zijn.

Extra aandacht voor zieke koeien

En op dat moment geven melkveehouders extra aandacht aan deze koeien. Er zijn ook ziektes die de kwaliteit van de melk aantasten. Voor die gevallen gelden strenge regels. Zo mogen koeien alleen gemolken worden als ze geen verschijnselen vertonen van ziektes die invloed hebben op de kwaliteit van de melk, zoals een uierinfectie.

Boeren melken hun koeien alleen als ze geen verschijnselen vertonen van ziektes die invloed hebben op de kwaliteit van de melk.

Melk van zieke koeien wordt apart gehouden

Er zijn strenge regels om te voorkomen dat er melk wordt gebruikt die niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Melk van koeien die medicijnen krijgen, zoals antibiotica, wordt apart gehouden en vernietigd. Die melk gaat niet naar de fabriek en wordt dus niet verwerkt. Datzelfde gebeurt met melk die om andere reden niet voldoet aan wettelijke regels.

Wachttijd na medicatie

Bij koeien die medicatie hebben gekregen, hanteren melkveehouders een wachttijd die bij het medicijn hoort. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de melk die bij de melkveehouder wordt opgehaald geen hoeveelheden medicijnresten bevat die de wettelijke limiet overschrijdt. Hier wordt ook streng op gecontroleerd. Bij een overtreding volgen sancties.

Extra melkcontroles

De melkveehouder is niet de enige die erop let dat de melk van goede kwaliteit is. De eerste controle vindt al plaats als de melk van de boerderij wordt opgehaald. De chauffeurs van de melkwagens zijn speciaal opgeleid om melkmonsters te nemen. Melk die niet in orde is wordt vernietigd. In een onafhankelijk laboratorium worden kwaliteitsanalyses op de melk uitgevoerd.

Melk die niet in orde is wordt vernietigd

Check op melkkwaliteit

Elk melkmonster wordt uitgebreid onderzocht. De gehaltes van vet, eiwit en lactose worden bepaald. Het celgetal, de zuurtegraad, het ureumgetal en de eventuele aanwezigheid van residuen antibiotica worden vastgesteld. Verder wordt de melk o.a. onderzocht op kiemgetal, reinheid, vriespunt en boterzuur. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert melk op de aanwezigheid van antibiotica en andere verboden stoffen.

Veel aandacht voor preventie

Om ziektes te voorkomen werken alle melkveehouders in Nederland met een heel aantal kwaliteitssystemen voor diergezondheid en dierwelzijn. Daarnaast zijn er instrumenten zoals het KoeKompas. KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de bedrijfsvoering van de melkveehouder. Bijvoorbeeld: moeten de drinkbakken op een andere plaats? Hebben de koeien genoeg bewegingsruimte in de hele stal?

Bedrijfsgezondheidsplan met dierenarts 

Daarnaast werken melkveehouders en dierenartsen samen op basis van een zogenoemd bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan. Hierin staat precies wat er gedaan wordt om ziekte te voorkomen en wat er gedaan moet worden als er ziektes worden geconstateerd. Het bezit van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan is wettelijk verplicht voor elke melkveehouder.  


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.