Kalfvolgsysteem: gezondheid kalveren beter in beeld

Nog beter zorgen voor een goede start van het leven van kalfjes. Dat is de insteek van het kalfvolgsysteem, een belangrijk onderdeel van het plan ‘Vitaal, gezond en duurzaam kalf’, een gezamenlijk initiatief van alle partijen in de veehouderij.

kalfvolgsysteem

Kalfjes zijn belangrijk voor de melkveehouderij. Om melk te kunnen blijven geven, moet een koe elk jaar een kalfje krijgen. Vrouwelijke kalfjes, de vaarskalveren, zijn de melkkoeien van de toekomst. Stierkalfjes gaan na een korte periode op de melkveehouderij naar een kalverhouderij.

Kwetsbaar na geboorte

Boeren hebben er dus belang bij dat kalveren gezond ter wereld komen en een goede start van hun leven krijgen. Meestal lukt dat ook. Maar soms gaat het niet goed. Kalfjes zijn namelijk ontzettend kwetsbaar vlak na de geboorte. De kans op een infectie is levensgroot. Het aantal kalveren dat in die eerste weken komt te overlijden is in de afgelopen jaren gelukkig gedaald. Dat komt omdat er steeds meer aandacht komt voor de gezondheid van kalveren op de melkveehouderijen in Nederland.

Vitaal, gezond en duurzaam kalf

Om te zorgen voor een goede start van het leven van kalfjes en om kalversterfte tegen te gaan, hebben alle partijen in de veehouderij een uitgebreid plan gemaakt: Vitaal, gezond en duurzaam kalf. LTO, de Nederlandse Zuivelorganisatie, Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij en Vee & Logistiek Nederland hebben het plan samen opgesteld en voeren het ook uit.

Kalfvolgsysteem (KVS)

Het kalfvolgsysteem (KVS) is het belangrijkste onderdeel van dit plan. Dit is een centrale database waarin iedereen die met het kalfje te maken heeft (zoals melkveehouders, transporteurs en kalverhouders) informatie over de gezondheid van kalfjes met elkaar kan delen.

Meer inzicht in gezondheid

Het belangrijkste voordeel van het kalfvolgsysteem is dat melkveehouders zo meer inzicht krijgen in hoe hun kalfjes het doen als ze de boerderij verlaten. Die feedback is belangrijk omdat een goede start van levensbelang is voor een kalfje. Boeren doen al veel om daarvoor te zorgen, bijvoorbeeld door te zorgen voor een schone omgeving en het geven van biest (de eerste melk die een koe geeft na de geboorte). Maar als blijkt dat kalfjes het ondanks die goede zorgen minder goed doet dan gemiddeld, kan een boer zorgen voor nog betere omstandigheden.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *