2017: steeds meer weiders

Goed nieuws: in 2017 liepen bij steeds meer melkveehouders koeien in de wei. Het percentage melkveebedrijven dat weidegang toepaste groeide harder dan ooit. 80,2 procent van de boeren laat hun koeien regelmatig buiten lopen, blijkt uit onderzoek van de zuivelbedrijven. Het CBS bevestigt het stijgende aantal weiders.

weiders

Stijging weidegang in 2017

Door de stijging van het aantal weiders is de Nederlandse weidegang weer bijna op het niveau van 2012. En dat is ook de doelstelling van het Convenant Weidegang, een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) om de zuivelketen verder te verduurzamen. In 2012 paste 81,2 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe. In 2017 kwamen de koeien volgens de Duurzame Zuivelketen op 80,4 procent van de bedrijven in de wei.

Convenant weidegang

Het Convenant Weidegang is bedoeld om de afname van weidegang een halt toe te roepen en om veehouders te stimuleren hun koeien te laten weiden. Overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties hebben het convenant ondertekend voor meer koeien in de wei.

Nieuwe weiders

De toename van de afgelopen jaren is vooral te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op enkele honderden melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. Die groei is te danken aan verschillende initiatieven, zoals de premies die zuivelverwerkers uitbetalen aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. En dat komt weer doordat de vraag van consumenten naar weidemelk toeneemt.

Vak opnieuw leren

Ook hebben LTO en NZO melkveehouders die eerder hun koeien op stal hielden, gestimuleerd weer te gaan weiden. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Sommige boeren moeten het vak ‘weiden’ zelfs weer helemaal opnieuw leren, soms met behulp van een weidecoach.

Volledige weidegang neemt toe

Tijdens het weideseizoen 2017 steeg met name het percentage melkveebedrijven dat volledige weidegang toepaste. In het afgelopen weideseizoen liet 73,2 procent van de melkveebedrijven de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen. Vorig jaar was dat nog 70,5 procent.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *