2017: steeds meer weiders

Goed nieuws: in 2017 liepen bij steeds meer melkveebedrijven koeien in de wei. Het percentage melkveebedrijven dat weidegang toepaste groeide harder dan ooit. Uit cijfers van de zuivelbedrijven blijkt dat 80,2 procent van de boeren hun koeien regelmatig buiten laten lopen.

beweiding

Stijging weidegang in 2017

Door de stijging is de weidegang in Nederland bijna weer op het niveau van 2012. En dat is ook de doelstelling van het het Convenant Weidegang, een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) om de zuivelketen verder te verduurzamen. Vijf jaar geleden paste 81,2 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe.

Convenant weidegang

Het convenant is is bedoeld om de afname van weidegang een halt toe te roepen en om veehouders te stimuleren hun koeien te laten weiden. Overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties hebben het convenant ondertekend voor meer koeien in de wei.

Nieuwe weiders

De toename is vooral te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op enkele honderden melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. Die groei is te danken aan verschillende initiatieven, zoals de premies die zuivelverwerkers uitbetalen aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. En dat komt weer doordat de vraag van consumenten naar weidemelk toeneemt.

Volledige weidegang neemt toe

Tijdens het weideseizoen 2017 steeg met name het percentage melkveebedrijven dat volledige weidegang toepaste. In het afgelopen weideseizoen liet 73,2 procent van de melkveebedrijven de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen. Vorig jaar was dat nog 70,5 procent.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *