Wie is de grootste kaaskop?

Nederland is een echt zuivelland. En echte oer-Hollanders zijn de grootste kaaskoppen. Tenminste, dat denken we. Uit onderzoek blijkt iets heel anders. Allochtone Nederlanders blijken namelijk meer kaas en andere zuivel te gebruiken dan autochtone Nederlanders.

grootste kaaskop

GfK Zuivelbarometer

Dat blijkt uit de GfK Zuivelbarometer, waarin een vergelijking is gemaakt tussen de zuivelconsumptiepatronen van autochtone Nederlanders en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Voeding Magazine schrijft erover.

Consumptie bijna gelijk

De belangrijkste conclusie: allochtonen en autochtonen eten vrijwel evenveel kaas en drinken bijna evenveel melk. Bijna, want allochtonen consumeren net wat meer zuivelproducten. In de twee groepen is het aantal mensen dat geen kaas (11%) of melk (14%) consumeert hetzelfde.

Allochtone jongeren: meer kaas

Het meest opvallend is dat allochtone jongeren tussen 12 en 17 jaar vaker kaas eten dan autochtone jongeren uit dezelfde leeftijdsgroep. Hollandse jongeren mogen dan wel bekend staan als kaaskoppen, jongeren met een niet-westerse achtergrond blijken in dat opzicht nóg Hollandser.

Uit het vuistje

Daar houden de verschillen niet op. De verschillende groepen eten kaas ook op een iets andere manier. Allochtone jongeren eten vaker kaas uit het vuistje, terwijl autochtone jongeren meer kaas op hun brood eten.

‘Zuivel is gezellig’

Niet alleen de consumptie zelf in in kaart gebracht, het onderzoek keek ook naar de reden waarom Nederlanders zuivel consumeren. Opvallend is daarbij dat autochtone Nederlanders melk en andere zuivel vooral gebruiken omdat het in een gezond dieet thuishoort. Allochtonen noemen die reden ook, maar zij worden vooral gedreven vanuit de associatie tussen zuivel en gezelligheid en omdat ze het zien als iets moderns.

Ayran

De verschillen in consumptie zijn op één vlak echt anders. En dat is bij gezoete melkdrankjes. Allochtonen drinken daar meer van: gezoete yoghurtdrankjes, chocolademelk en vooral Nederlanders met een Turkse achtergrond zijn daarnaast ook gek op ayran. Dat is een koude drank op basis van yoghurt, zout en water die gekenmerkt wordt door een mooie, grote schuimkraag.

Grootste kaaskop?

Dus: wie is nu echt de grootste kaaskop? Allochtone jongeren lijken het te winnen het van de autochtone jongeren. Kortom: iedereen in Nederland is een kaaskop.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *