Verantwoorde soja voor Nederlandse melkkoeien

Hoeveel soja eten Nederlandse melkkoeien eigenlijk? Worden daar bomen voor gekapt in het regenwoud? Gebruiken we wel verantwoorde soja in veevoer? Belangrijke vragen als het gaat over hoe milieuvriendelijk melk is. De antwoorden op een rij.

verantwoorde soja koeien

Milieuschade door sojateelt

Het thema komt niet uit de lucht vallen. Het dieet van onze melkkoeien bestaat namelijk deels uit soja en de sojateelt gaat niet zonder slag of stoot. Er is landbouwgrond voor nodig. Volgens cijfers van het Wereld Natuurfonds verdrievoudigde de hoeveelheid grond voor sojateelt in Zuid-Amerika de afgelopen 20 jaar zelfs. “En dat ging en gaat ten koste van tropisch regenwoud en savannebossen”, zegt Sandra Mulder van het Wereld Natuurfonds. “Bomen kappen voor soja is nu nog steeds een probleem.”

Kleine boeren verdreven

Niet alleen de ontbossing is een probleem volgens Sandra. “Bij de teelt van niet verantwoorde soja wordt soms de lokale bevolking van hun land verdreven, zijn de rechten van arbeiders niet altijd gewaarborgd en worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.”

Bomen kappen voor koeien?

En Nederland staat in de schijnwerpers omdat ons land na China de grootste soja-importeur van de wereld is. Maar betekent dat ook dat onze melkkoeien het hele Zuid-Amerikaanse bos via een omweg vernielen? Volgens de feiten en de cijfers is dat gelukkig niet zo.

De melkveehouderij is de enige sector in Nederland die 100% gecertificeerde soja gebruikt in al het veevoer

Verantwoorde soja

Hoe zit dat dan? Sandra: “De Nederlandse melkveehouderij is in 2015 helemaal overgeschakeld op 100 procent gecertificeerd verantwoorde soja, zoals die met het RTRS-keurmerk, (Round Table on Responsible Soy). Dat gaat via het systeem van ‘certificaten’ waarbij verantwoorde productie van soja wordt gesteund. Deze standaard voor verantwoorde soja voorkomt ontbossing en daarnaast worden de landrechten van kleine boeren gerespecteerd en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd. Bij gecertificeerde boeren verdwijnt dus geen bos of andere natuur voor de soja.”

Nederland loopt voorop

De afspraken over de verantwoorde soja zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Natuur&Milieu. “Tegelijkertijd hebben we ook afspraken gemaakt met een groot aantal retailers”, vertelt Sandra. “Natuurlijk kan het nog beter. De vlees- en eierindustrie in Nederland zijn bijvoorbeeld nog niet helemaal om. In Nederland is de melkveehouderij nu nog de enige agrarische sector die 100% verantwoorde RTRS-soja voor haar vee gebruikt.”

Vooral gras op het menu

Hoeveel soja eten Nederlandse melkkoeien eigenlijk? Dat valt reuze mee. Nederlandse koeien eten namelijk voornamelijk gras. Zelfs de minderheid van de koeien die nooit in de wei staan, eten voornamelijk gras. Circa 80 procent van hun rantsoen bestaat uit gras uit de weilanden rond de boerderijen zelf. Wist je trouwens dat deze grond vaak alleen maar geschikt is als grasland? Dat is een van de redenen dat we in Nederland zoveel melkkoeien hebben.

1,25% soja in rantsoen

De resterende 20 procent van het vaderlandse veevoer omvat maïs en bijproducten uit de voedselindustrie, zoals bierbostel – een restproduct van de bierbrouwerij – en soja. Van het totale rantsoen bestaat 1,25 procent uit soja. Volgens de NZO (waarin vrijwel alle zuivelbedrijven dan Nederland zijn verenigd) is de melkveehouderij daarmee zowel absoluut als relatief een geringe sojaverbruiker

Soja koeien?

Waarom zit er eigenlijk soja in voer van koeien? Het is door het hoge eiwitgehalte en de goede aminozuursamenstelling heel geschikt als onderdeel van krachtvoer. De beste soja komt uit Zuid-Amerika omdat de planten daar het beste groeien door het vele zonlicht. Maar omdat de vervoerskosten relatief hoog zijn (en de CO2-uitstoot dus ook) onderzoekt de zuivelindustrie in Nederland geschikte alternatieven, die een minder grote impact hebben op het milieu. Bijvoorbeeld door de soja-import uit Zuid-Amerika te vervangen door verantwoord geproduceerde soja of andere eiwitrijke grondstoffen uit Europa, zoals erwten, veldbonen en raapzaadschroot.


Comments

  1. Beste,
    Ik lees in het artikel wel over ‘verantwoorde soja’, waarbij de nadruk op ontbossing en eerlijke productie voor boeren wordt benoemd, maar niets over Genetische Gemanipuleerde Soja(GMO), wat ook heel belangrijk is.
    Gezien de beelden met super schepen vanuit Zuid Amerika die door grofweg 2 grote spelers in de wereld geopereerd worden is het moeilijk voor te stellen dat daar nog onderscheid gemaakt kan worden in een deel GMO en Niet GMO.

  2. Als ik lees Wereld Natuur fonds heb ik al hele grote vraagtekens. Net zoiets als Natuurmonumenten…..Er is veel mis, heel veel.

  3. Ze moeten maar eens berekenen hoeveel soja onze veganisten en vegetariers consumeren..dat staat in geen veehouding tot de koeien. Veel melkveebedrijven voeren hlml geen brok meer en dus nul soja. En de verwerkte soja van hen die het wel voeren is een restproduct, sojaschroot en sojaschillen en sojahullen. Lijkt me duidelijk deze benamingen: dat zijn restproducten. Resten vd soja die voor menselijke consumptie gebruikt worden. Maar DAT mag nooit gezegd worden. Ik heb jaren in de veevoeding gewerkt en kom ve melkveebedrijf. Diep triest dat de waarheid niet verteld wordt en dat deze soja nr de humane sector gaat. Het zit overal in verwerkt. Schroot en schillen zijn restproducten vd humane soja, wij mensen eten het beste en meeste vd sojaboon ! En dat is veel Co2 vd andere kant vd planeet..Soja is helaas niet te verbouwen in Nl of Europa.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *