Minder ammoniak bij weidende koeien

Koeien die in de wei lopen stoten minder ammoniak uit. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport PASsend beweiden van Wageningen Livestock Research.

ammoniak koeien

Ammoniak koeien

Ammoniak (NH3) is een gas dat op natuurlijke wijze ontstaat in de mest van koeien. Ureum en organische stof worden door het enzym urease omgezet in ammoniak. Dat proces wordt vooral aangejaagd als de mest en de urine van koeien wordt vermengd. Dit gebeurt vaak wel in de stal van de boerderij, maar niet in de wei. Er is dus minder uitstoot van ammoniak als koeien in de wei lopen.

Weidegang

Het buitenlopen koeien is een van de speerpunten om de ammoniakuitstoot in de rundveehouderij te verminderen. De Rijksoverheid, provincies, natuurorganisaties en boeren zelf werken daarom samen in het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) samen om met onder andere meer weidegang de uitstoot van ammoniak te verminderen.

Biodiversiteit

Al die ammoniak zorgt voor stikstofdepositie en dat is niet goed voor de biodiversiteit (het totaal aantal soorten planten en dieren).

Voer en stallen

Ook het voer van de koeien en de de stal waarin ze verblijven, hebben invloed op de ammoniakuitstoot. Door meer ruw eiwit in het voer neemt de emissie van ammoniak toe. En bij een zogenaamde roostervloer in een stal is de emissie lager, omdat hier de mest en de urine sneller wordt afgevoerd. 

Wat kun jij doen?

Ook jij kan meehelpen om de ammoniakuitstoot te verlagen door vaker voor producten met het weidemelk-logo te kiezen. Weidemelk afkomstig van melkveehouderijen waar de koeien minstens 120 dagen per jaar 6 uur per dag in de wei lopen.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *