‘Meer steun nodig voor groene boer’

Ongeveer de helft van de boeren wil zich nog veel meer inzetten voor een beter milieu. Dat melden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Vrije Universiteit Amsterdam na een onderzoek. Maar dan is extra steun en zekerheid wel belangrijk.

Groene boer

Helft boeren is al groen bezig

Uit het onderzoek van het Planbureau van de Leefomgeving en de Vrije Universiteit blijkt dat iets meer dan de helft van de boeren nu al iets voor het milieu doet. Denk aan meer weidegang, milieuvriendelijker voer voor het vee, ‘groenere’ machines, bloeiende akkerranden en het gras pas maaien ná het vogelbroedseizoen.

Maar ze willen nóg meer, maar…

Volgens de onderzoekers willen deze boeren nog meer doen. Maar dat blijkt nog best lastig. De boeren durven zich niet extra in te zetten, omdat er veel onzekerheid is over hun toekomst. De wet- en regelgeving verandert vaak. En voor een stabiele toekomst is het belangrijk dat ze precies weten wat hen te wachten staat.

Groene boeren willen erop kunnen vertrouwen dat de regels niet te vaak veranderen

PBL: geef groene boeren meer zekerheid

Volgens het PBL moeten boeren erop kunnen vertrouwen dat de regels niet elke kabinetsperiode veranderen. Kortom: ze hebben behoefte aan zekerheid.

Oplossing: meer geld

Boeren zeggen best meer te willen doen, maar dat er een vergoeding tegenover moet staan. Om de boeren te steunen is meer geld nodig. Zo kunnen ze schonere machines kopen en kunnen ze bijvoorbeeld de stallen opnieuw inrichten. Ook zouden banken eerder leningen moeten verstrekken.

‘Iets meer betalen voor landbouwproducten

Boerenorganisatie LTO is blij dat het onderzoek laat zien dat veel boeren al milieuvriendelijk werken. Wel vindt LTO dat maatregelen economisch verantwoord moeten zijn. En daar mogen de consumenten een steentje aan bijdragen. Hoe? Simpelweg door iets meer voor de producten te gaan betalen.

Het onderzoek in het kort

Het onderzoek van PBL en de Vrije Universiteit is gebaseerd op de antwoorden op een vragenlijst onder 1.100 boeren (akkerbouw, melkvee- of gemengd bedrijf). Het merendeel van de ondervraagden is lid van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *