Natuurlijk boeren werkt in Brabant

Boeren kunnen ook prima een natuurgebied beheren. Dat blijkt uit het vierjarige project ‘Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur’ in de natuurgebieden Gement en Den Opslag in Noord Brabant. Het aantal plantensoorten en weidevogels nam toe in die tijd.

natuurlijk boeren

Het is al jaren een punt van discussie: kan natuurontwikkeling samengaan met duurzame landbouw? Het Louis Bolk Instituut onderzoekt dat ‘Natuurlijk boeren’. In Brabant deden ze vier jaar lang een proef met een meer natuurinclusieve melkveehouderij in de natuurgebieden Gement en Den Opslag.

Weidevogelkerngebieden

Het gaat om de belangrijkste weidevogelkerngebieden van Noord-Brabant. Een deel van die gebieden zijn ‘makkelijk’ te beheren voor de boeren. Daar gaat het om grasland, dat lijkt op een gewone weide. Maar er zijn ook stukken die veel lastiger zijn, zoals grasland wat bijna meer lijkt op een moeras. Op die terreinen maaiden de boeren af en toe, wat ze daarna zelf gebruikten als veevoer, strooisel of voor bodemverbetering.

Beter dan gehoopt

Het ging zelfs beter dan de onderzoekers hadden gehoopt. Er was niet alleen sprake van natuurbehoud, maar zelfs van natuurontwikkeling. Zo steeg het aantal grutto’s (een zeldame weidevogelsoort) van 44 in 2011 naar 62 in 2015. Ook veel bijzondere plantensoorten nam toe.

Natuurlijk boeren

Het project Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen liep van 2013 tot eind 2016, met negen veehouders, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, BION Food & Agriculture en het Louis Bolk Instituut.


Comments

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *