Een natuurinclusieve melkveehouderij, hoe werkt dat?

Een meer natuurinclusieve melkveehouderij is goed voor de natuur. Maar wat is het nu precies en wat kun jij doen om deze duurzame vorm van landbouw te ondersteunen?

natuurinclusieve melkveehouderij

Wat is een natuurinclusieve melkveehouderij?

Natuurinclusieve melkveehouderij is een term die wordt gebruikt om duurzaam landbouwsysteem te omschrijven, dat moet zorgen voor een betere water- en bodemkwaliteit en meer biodiversiteit. Er is niet een duidelijke definitie over wat het nu precies is. De overheid, boeren en natuurorganisaties zien het vaak allemaal net even anders.

De kenmerken op een rij

Er zijn een aantal belangrijke kenmerken voor een meer natuurinclusieve melkveehouderij. Boeren produceren voedsel in harmonie met de natuur, ze integreren natuurlijke processen in de bedrijfsvoering, ze zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem en ze zorgen voor meer biodiversiteit rond hun bedrijf, bijvoorbeeld met meer kruidenrijk gras.

De voordelen van natuurinclusie melkveehouderij

Een belangrijk voordeel van een natuurinclusieve melkveehouderij is dat de biodiversiteit op en rond de boerderij toeneemt. Ook is het goed voor de water- en bodemkwaliteit. Er is ook minder uitstoot van stikstof en minder uitspoeling van nitraat. Bovendien is het vaak mogelijk om deze vorm van veehouderij te combineren met natuurbeheer.

Natuurinclusief is niet hetzelfde als biologisch

De biologische melkveehouders in Nederland werken al op een meer natuurinclusieve manier. Maar de twee vormen van landbouw zijn toch niet hetzelfde. Dat komt omdat biologische boeren moeten voldoen aan strenge en hele specifieke eisen, waardoor ze meer geld kunnen vragen voor hun producten. Een melkveehoduer die meer natuurinclusief gaat werken, hoeft in principe aan extra eisen te voldoen.

Er is niet één keurmerk voor natuurinclusieve melk

Op dit moment is er nog niet één keurmerk voor natuurinclusieve melk. Maar alle keurmerken voor melk stellen wel eisen aan melkveehouders om meer natuurinclusief te werken. Dus als je meer natuurinclusieve melk wilt drinken, kies dan voor melk met een keurmerk.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *