Boeren: meer aandacht voor boerenlandvogels

Boeren willen meer aandacht geven aan de bescherming van boerenlandvogels. Dat blijkt uit een enquête van de Duurzame Zuivelketen onder ruim 4600 melkveehouders. Twee derde van hen ziet mogelijkheden om zelf nog meer te doen.

Boerenlandvogels

Boerenlandvogels

Boerenlandvogels zijn alle vogels die rond het boerenland en boerderijen te vinden zijn. Het zijn typische Nederlandse vogels, zoals de Kievit, de Grutto, de Tureluur, de Scholekster en de Wulp. Melkveehouders beheren het grootste deel van hun natuurlijke leefgebied. Aandacht voor het behoud en de bescherming van deze vogels is belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland.

Boeren geven zichzelf voldoende

Melkveehouders geven hun eigen sector gemiddeld een 7,7 voor hun bijdrage aan landschap en biodiversiteit. Maar ze denken dat consumenten hen waarschijnlijk een lager cijfer zal geven. Dat komt omdat veel van wat boeren doen, eigenlijk nooit in de publiciteit komt.

Wat doen boeren?

De overgrote meerderheid (82%) van de boeren houdt nu al rekening met de boerenlandvogels in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Zo doet 62% aan nestbescherming. Dat betekent dat ze voor het maaien van het gras door het land op zoek gaan naar nesten, zodat ze die kunnen vermijden. Maar liefst 76% van de boeren heeft ervoor gezorgd dat er bij stallen ruimte is voor vogels om bijvoorbeeld nesten te bouwen.

Online platform

Bijna twee derde van de boeren (64%) wil graag meer doen voor boerenlandvogels en zou willen weten hoe dat moet. De Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in de melkveehouderij, is daarom gestart met een speciaal online platform voor boeren: www.slimmevogels.net.

Praktische tips

Op het platform staan tips en ervaringen hoe boeren in de dagelijkse praktijk voor boerenlandvogels en de biodiversiteit op het boerenbedrijf kunt zorgen. Melkveehouders kunnen ook in contact komen met collega’s en experts, gerichte vragen stellen en leren van praktische tips en ervaringen.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *