Zuivelketen weer een stukje duurzamer

Deze maand verscheen de jaarlijkse rapportage over de duurzaamheidsdoelen van de Duurzame Zuivelketen, ditmaal over het jaar 2019. Uit de rapportage blijkt dat melkveehouders op eigenlijk alle thema’s beter is gescoord dan het jaar ervoor. Toch is er ook nog ruimte voor verbetering.

Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. Met de Duurzame Zuivelketen hopen de partijen om de zuivelsector toekomstbestendig te maken. Dit doen ze door bijvoorbeeld minder broeikasgassen uit te stoten, dierenwelzijn te verbeteren en biodiversiteit te behouden. Door het rapport kan iedereen zien hoe het gaat met de gestelde doelen, en op welke gebieden er extra aandacht nodig is.

Met vlag en wimpel geslaagd

Een aantal thema’s zijn in 2019 gehaald. Zo maakte 99,8% van de zuivelbedrijven verantwoord gebruik van antibiotica, paste 83% van de bedrijven een vorm van weidegang toe en daalde het brandstofverbruik per liter melk. Ook maakte de gehele zuivelsector gebruik van verantwoorde soja en scheidde de melkveestapel minder fosfaat uit dan het Europees plafond.

Het kan duurzamer

Voor een aantal andere thema geldt dat er al wel vooruitgang te zien is, maar dat die niet groot genoeg is om het doel voor 2019 te halen. Zo wordt de gemiddelde melkkoe ongeveer 5 jaar en 9 maanden, terwijl het doel ongeveer 6 jaar en 2,5 maanden is. Ook stoot de melkveestapel nog steeds te veel ammoniak uit. Op het gebied van uitstoot zijn er meer doelen waar nog een tandje bij moet. Zo wordt er nog altijd meer CO2 uitgestoten dan in het jaar van de nulmeting (2011), terwijl er een afname van 20% ten opzichte van 1990 moet worden bereikt. Ook het aandeel duurzaam opgewekte energie is nog niet in lijn met de gestelde doelen.

Initiatieven voor een duurzame zuivelketen

Zo’n rapport is misschien wat abstract, maar overal in Nederland zijn initiatieven bezig om de zuivelsector duurzaam te maken. Met slimme technologie kan er bijvoorbeeld meer melk met minder koeien gemaakt worden. En uit onderzoek blijkt dat bierafval in koeienvoer voor minder methaanuitstoot zorgt. Allemaal kleine stapjes, die uiteindelijk moeten zorgen voor een duurzamer glas melk!


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *