Nils den Besten: ‘Van opstallen weer de wei in’

Boer Nils den Besten (33) nam in 2008 het bedrijf van zijn ouders over. In het dorpje Brandwijk, nabij Rotterdam in de Ablasserwaard, houdt de boer 100 Holstein koeien. In 2012 stapte hij over van het opstallen naar de weidegang. “Dit lijkt eenvoudiger dan dat het op het eerste gezicht is.

van opstallen naar weidegang

Na het onverwacht overlijden van zijn vader stond Den Besten er alleen voor. “Daarom besloot ik in 2009 om de koeien op stal te houden. Dat scheelde in de arbeidsuren en bovendien is het werk makkelijker in te plannen”, legt hij uit.

Dubbele signalen

Den Besten is een betrokken boer die middenin de maatschappij staat. Indirect ontving hij dubbele signalen uit de samenleving. “Mensen vinden dat ik een mooi bedrijf heb en zien dat ik het beste voor heb met mijn koeien. Maar ik proefde tegelijkertijd dat mensen sceptisch waren over dat ik mijn koeien niet naar buiten liet. Die horen toch in de wei? Hoorde je ze bijna denken.”

Koeien in de wei

Den Besten veranderde van mening over het onderwerp en inmiddels lopen zijn koeien weer in de wei. “Een belangrijk argument voor mij om over te stappen naar de weidegang is om transparant naar de samenleving te zijn. Mensen kunnen zien dat mijn koeien in de wei lopen en ze ervan genieten”, zegt Den Besten.

Na het opstallen

De overgang van opstallen (het geheel of gedeeltelijk op stal houden van koeien) naar de weidegang bleek echter geen kwestie van het hek open zetten en de koeien de wei in laten lopen. “Ik gooide mijn hele systeem om omdat ik een melkrobot had. Daar gaan de koeien zelf in. Ik wil niet dat mijn koeien ongemolken het weiland ingaan.” Daarom investeerde Den Besten in een ‘smart gate’ die automatisch controleert of een koe al gemolken is. Zo niet, dan kan ze niet naar buiten.

Goed gras

Maar soms blijft een koe liever in de stal hangen en dan moet het buiten in de wei wel aantrekkelijk zijn. Dat betekent vooral: voldoende gras in goede conditie. De koe moet simpelweg elke dag weer genoeg gras eten om melk te geven.

Weidetechnieken

Voor Den Besten betekent het dat hij in praktijk veel scherper moet zijn op het maaien en de bemesting van zijn gras. “Vroeger kon ik eens in de vijf weken maaien terwijl ik dat nu elke week doe. Ik moet beter managen en dit vereist veel meer denkkracht en arbeid. Dit verdien ik terug in de kosten voor voer die lager zijn. Gelukkig zit ik in een studiegroep en kan ik sparren over weidetechnieken. Al met al is het hard werken om mijn koeien in de wei te laten lopen, maar zo kan ik de koeien laten zien,” zegt Den Besten trots.

 

Convenant weidegang

Op 18 juni 2012 werd het convenant weidegang getekend. Het doel daarvan is dat melkveehouders hun koeien zoveel mogelijk in de wei laten lopen. De koe is immers kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Het streven is dat ten minste 81,2 procent van de melkveehouders hun koeien laat weiden. Om dit te stimuleren worden er studiegroepen georganiseerd. Boeren kunnen naar lezingen en met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen delen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.