‘Prehistorische boeren eerste melkdrinkers’

Onderzoekers hebben een interessante ontdekking gedaan. Op de tanden van prehistorische Britse boeren hebben ze melkeiwitten aangetroffen. Dat is het oudste bewijs voor het consumeren van zuivelproducten ter wereld. Oftewel: grote kans dat prehistorische boeren de eerste melkdrinkers waren.

eerste melkdrinkers

Tandplak onder de loep

Een team van onderzoekers bestudeerde gemineraliseerd tandplak van zeven Britse boeren. Die leefden zo’n 6.000 jaar geleden tijdens het neolithicum, ook wel de jonge steentijd genoemd. Kenmerkend voor deze periode is de opkomst van de landbouw. De boeren begonnen gewassen te telen zoals tarwe en gerst. Daarnaast gingen ze vee houden, waaronder koeien, schapen en geiten. Logischerwijs experimenteerden ze ook met de melk die deze dieren gaven en werden ze zo de eerste melkdrinkers.

Zuivel vroeger wijdverbreid

De menselijke gebitten die voor deze studie zijn geanalyseerd, komen uit Hambledon Hill en Hazleton North in Zuid-Engeland en Banbury Lane in East Midlands. Drie verschillende vindplaatsen dus. Dit duidt er volgens de onderzoekers op dat het nuttigen van zuivel vroeger wijdverbreid was. Opvallend: de boeren uit Hambledon Hill hadden een voorkeur voor geitenmelk en die uit Hazelton North voor koeien- of schapenmelk.

Eerste melkdrinkers

De ontdekking is opmerkelijk, omdat recente genetische studies juist suggereren dat de prehistorische mens lactose-intolerant was. Hoe kan het dan dat de Britse boeren toch niet ziek werden van de melkproducten? Volgens de onderzoekers dronken de eerste melkdrinkers mogelijk maar kleine hoeveelheden melk. Of ze bewerkten de rauwe melk tot andere zuivelproducten, zoals kaas. Dat is makkelijker te verteren doordat het lactosegehalte tijdens het rijpingsproces wordt verlaagd.  

Melksporen op aardewerk

Archeologische vondsten ondersteunen deze theorie. Op neolithisch aardewerk dat verspreid door Europa is gevonden, troffen de onderzoekers melkvetten en melkresiduen aan. Vooral in Hambledon Hill vertoonden meer dan een kwart van de gevonden aardewerkfragmenten sporen van melkvetten. Een bewijs dat de boeren dit aardewerk gebruikten voor het verwarmen (of op een andere manier verwerken) van zuivelproducten.

Babyflesjes uit de steentijd

Onderzoekers hebben ook voor het eerst bewijs gevonden dat prehistorische baby’s dierlijke melk kregen uit babyflesjes. Het gaat om kleine kruikjes van aardewerk met een tuit waardoor de melk gezogen kan worden. Een soort tuitbekers dus, soms in de vorm van mythische dieren met pootjes en een kop. In de aardewerken kruikjes vonden onderzoekers melkresten van koeien, geiten en varkens. Mogelijk werd de dierenmelk ook gemengd met moedermelk.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *