Melk met sterren: wat houdt het Beter Leven Keurmerk in?

Je komt ze steeds vaker tegen: melk en andere zuivelproducten met 1 of meer sterren van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Wat betekenen ze?

beter leven keurmerk melk koeien sterren

Wat is het Beter Leven Keurmerk voor melk?

Het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming voor melkkoeien is in het leven geroepen om consumenten te helpen een bewuste keuze te maken voor melk en zuivel, waarvoor extra eisen gelden op het gebied van duurzaamheid en vooral dierenwelzijn. 

Dieren onder het Beter Leven keurmerk krijgen meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. Daarnaast zijn er extra regels voor brandveiligheid.

Extra voorwaarden voor milieu en biodiversiteit

Ook zijn er extra voorwaarden voor milieu en biodiversiteit, zoals kruidenrijk grasland waar boerenlandvogels en insecten op af komen. Om het milieu te sparen mag de boer alleen gebruik maken van lokaal voer en bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting. Bijna alle melk in Nederland valt trouwens onder een keurmerk

Melk en zuivel met 1 ster van het Beter Leven Keurmerk

Bij melk en zuivel met 1 ster van het Beter Leven Keurmerk hebben koeien minstens 1 ligplek per koe in de stal en minstens 5 vierkante meter loopruimte. Er is een koematras van rubber of een diepe strooisellaag om op te rusten. En de koeien lopen minstens 120 dagen per jaar 6 uur in de wei. Voor jongvee is dat minimaal 100 dagen in de eerste twee levensjaren. 

Melk en zuivel met 2 sterren van het Beter Leven Keurmerk

Bij melk en zuivel met 2 sterren van het Beter Leven Keurmerk hebben koeien naast 1 ligplek per koe in de stal, ook minstens 7,5 vierkante meter loopruimte. Ook hier is er een koematras van rubber of een diepe strooisellaag om op te rusten. En de koeien lopen minstens 150 dagen per jaar 8 uur in de wei. Voor jongvee is dat minimaal 100 dagen in de eerste twee levensjaren. 

Melk en zuivel met 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk

Bij melk en zuivel met 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk hebben koeien 5% meer dan minstens 1 ligplek per koe in de stal. Er zijn dus meer ligplekken dan koeien. Daarnaast hebben koeien minstens 10 vierkante meter loopruimte. Ook hier is er een koematras van rubber of een diepe strooisellaag om op te rusten. 

En de koeien lopen minstens 180 dagen per jaar 8 uur in de wei. Voor jongvee is dat minimaal 100 dagen in de eerste twee levensjaren. Bij drie sterren is daarnaast de aanbeveling dat het kalfje na de geboorte drie maanden bij de moederkoe blijft. Dus geen garantie, maar een advies.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *