Meer melk met minder koeien

Met de helft meer koeien produceren Nederlandse boeren vierenhalf keer meer melk. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door betere stallen, betere voeding voor de koeien, betere melktechnieken en slimmer gefokte koeien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

meer melk

De zuivelindustrie is flink gegroeid in de afgelopen eeuw. Waren er in 1910 nog 1,07 miljoen melkkoeien in Nederland, in 1983 en 1984 was dat aantal ruim verdubbeld tot meer dan 2,5 miljoen. Sindsdien zijn veel melkveehouders gestopt en nam het aantal koeien weer af. In 2016 waren er 1,7 miljoen melkkoeien.

Melkkoeien

Maar wat vooral opvalt is dat die koeien meer melk geven. In 1910 gaf een koe gemiddeld 2500 liter melk per jaar. Tegenwoordig is dat ruim 8000 liter per jaar. Dat komt door verbeterde huisvesting van de koeien, nieuwe veevoedingstechnieken en een doelmatiger aanfok. Dat betekent dat koeien doelgericht worden gefokt om melk te produceren. Met andere woorden: de moderne koe is gemaakt om melk te geven.

Geleidelijk

De melkproductie van koeien is de afgelopen eeuw geleidelijk omhoog gegaan. Rond 1910 lag de jaarlijkse melkopbrengst nog maar net boven de 2500 liter. In 1925 was dit al 3000 liter. Tien jaar later was het al 3500 liter.

Meer melk, minder koeien

In 2016 werd 14,3 miljard kilo melk aangeboden aan melkfabrieken in Nederland. Zo hoog was de melkproductie nog nooit. Meest opvallend is dus dat Nederlandse melkveehouders meer melk maken met minder koeien. Met andere woorden: we zijn wereldkampioen efficiënt melk maken.

Boterberg

Het aantal koeien in Nederland is trouwens niet op recordniveau. In 1983 en 1984 liepen we maar liefst 2,5 miljoenen melkkoeien rond in Nederland. Bijna een miljoen meer dan nu. Aangemoedigd door een gegarandeerde melkprijs produceerden boeren destijds veel meer melk dan er werd verkocht. Toen hadden we een ‘melkplas’ en een ‘boterberg’ in Nederland, oftewel flinke overschotten. Die zijn er nu niet omdat de export van onze Hollandse zuivel enorm is gegroeid. Vooral ons melkpoeder is erg gewild voor babyvoeding in Azië. En de hele wereld is gek op kaas gemaakt van Nederlandse melk.

Melkquotum

De invoering van melkquota en boetes op teveel geproduceerde melk (de zogenoemde superheffing) hebben de melkveestapel en de melkproductie sinds de jaren ’80 sterk teruggebracht. In 2012 waren er minder dan 1,5 miljoen melkkoeien in Nederland. Dat melkquotum is op 1 april 2015 weer opgeheven. Melkboeren zijn hun veestapel sindsdien weer langzaam aan het uitbreiden. Het aantal melkkoeien is daardoor toegenomen tot 1,7 miljoen. In de afgelopen maanden neemt het aantal koeien weer af, doordat de melkveehouderij meer mest en fosfaat produceert dan is vastgelegd in Europese afspraken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *