Koeien & Kansen: proeftuin voor duurzamere melkveehouderij

Wetenschappers en melkveehouders die samen onderzoek doen naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Dat is het project Koeien & Kansen in een notendop. En dat levert interessante inzichten op.

Koeien en Kansen

Koeien & Kansen richt zich onder andere op schoon water, het vervangen van kunstmest en broeikasgassen. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor een duurzamere toekomst van de melkveehouderij.

Optimale balans

Het doel: de melkveesector helpen in de zoektocht naar een effectief beleid voor de toekomst. Dat betekent dat gezocht wordt naar een optimale balans tussen een aanvaardbare milieubelasting en haalbare kosten voor het melkveebedrijf.

Boeren, universiteit en adviesdiensten werken samen

Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van enkele melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen University & Research en adviesdiensten. Met subsidie van de overheid en op verzoek het georganiseerde bedrijfsleven toetst het project de verwachte wet- en regelgeving in de praktijk.

Draagvlak creëren, juist nu

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker, merken de drijvende krachten achter Koeien & Kansen. En dat is nu misschien wel actueler dan ooit.

Duurzaam en toekomstbestendig

Hoe gaan veehouders om met milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn in de toekomst? De melkveehouders zoeken samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.

Productiever door klei in bodem

Het project heeft al enkele successen weten te behalen. Zo is onlangs bij een proef bij melkveeproefbedrijf De Marke ontdekt dat het toevoegen van klei aan zandbodems een betere maisgroei tot gevolg heeft.

Op weg naar een betere melkveehouderij

Het mestprobleem en diergezondheid hebben de aandacht van Koeien & Kansen. De deelnemende organisaties zoeken naar manieren om beter om te gaan met mest en naar verbeteringen in de voeding van de dieren. Met daarbij een goede diergezondheid centraal. Dit heeft er al voor gezorgd dat de koeien in het proefproject minder mest (fosfaat en stikstof) produceren, er minder vervuilende stoffen in de bodem en het water komen en hun dieren ook minder broeikasgassen uitstoten.

Voer van eigen land en biodiversiteit

Op de demovelden van Agro-innovatiecentrum De Marke – de ‘proeftuin’ van Koeien & Kansen – wordt gekeken wat er nog meer verbeterd kan worden. Dit jaar is extra aandacht voor veevoer van eigen land en diverse kruiden in grasland ter bevordering van de biodiversiteit.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.