FrieslandCampina en Danone verminderen samen de broeikasgasuitstoot

De landbouw moet de komende jaren flink worden verduurzaamd. Danone en FrieslandCampina werken samen aan de vermindering van broeikasgasuitstoot. Daarbij ondersteunen ze ongeveer 600 Nederlandse boeren bij hun dagelijkse overgang naar duurzamere melkveehouderijmodellen. Mét succes.

broeikasgasuitstoot danone friesland campina

De gezamenlijke inspanningen zorgden al voor een vermindering van 17,6 procent in de uitstoot van broeikasgassen (in de periode 2015-2020). Deze vermindering was te danken aan de inzet van melkveehouders van FrieslandCampina die duurzame landbouwpraktijken en groene-energieprojecten toepasten. Door het succes is de samenwerking met nog eens drie jaar verlengd.

Werken aan klimaatdoelen

FrieslandCampina en Danone werken allebei aan een duurzamer voedselsysteem en hebben duurzaamheidsprogramma’s om hun milieu-impact te verminderen. Beide bedrijven willen hun CO2-uitstoot verlagen. Ook willen ze meehelpen aan het verbeteren van de bodemgezondheid en biodiversiteit. Regeneratieve landbouw is een van de manieren om dat te bereiken. Die richt zich zowel op het verminderen van de milieu-impact als op het gebruik van natuurlijke processen bij verduurzaming.

Wat boeren doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Afhankelijk van het type bedrijf kunnen melkveehouders verschillende maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. De effecten van de maatregelen werden gevolgd via de KringloopWijzer. Hiermee krijgen melkveehouders inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op hun bedrijf. Enkele voorbeelden van de maatregelen die boeren nemen:

•         Ze oogsten steeds vaker voer van hun eigen landbouwgrond, waardoor de impact van het inkopen van voer van ver weg nog verder wordt verminderd..

•         Ze optimaliseren het zogeheten rantsoen van de koe. Een uitgebalanceerd voedzaam rantsoen ondersteunt de gezondheid en het welzijn van de dieren. Tegelijkertijd vermindert dit de enterische methaanuitstoot; dat zijn de methaanemissies die vooral ontstaan tijdens de gisting in de pens van herkauwers, waaronder runderen.

•         Ze nemen verschillende duurzame energiemaatregelen. Zo wekken ze groene stroom op met zonnepanelen, windmolens en mestvergisters. Ze gebruiken biodiesel en/of verbruiken minder energie, bijvoorbeeld door het terugwinnen van warmte uit melkkoeling. De mestvergisters wekken niet alleen duurzame elektriciteit op, maar dragen ook bij aan de vermindering van de methaanemissie door mestopslag. Zo maken de productielocaties van FrieslandCampina gebruik van de groene stroom van de aangesloten melkveehouders.

Eén project, 600 Nederlandse boeren

Het driejarige partnerschap van Danone en FrieslandCampina ondersteunde ongeveer 600 Nederlandse boeren bij hun dagelijkse overgang naar duurzamere melkveehouderijmodellen. De leden-melkveehouders worden voornamelijk beloond voor hun verduurzamingsinspanningen via de melkprijs en vergoedingen via het duurzaamheidsprogramma Foqus planet van FrieslandCampina. Zij ontvangen een vergoeding voor het reductietraject via het beloningsmodel van de coöperatie.

De beloning is hoger als hun duurzaamheidsscores beter zijn. Die worden bijvoorbeeld gemeten op het gebied van klimaat, natuur en dierenwelzijn. Het motiveert boeren ook om de bedrijfsvoering nog verder te verduurzamen, bijvoorbeeld met carbon farming.

Nog 3 jaar, nog minder uitstoot

De positieve resultaten waren voor FrieslandCampina en Danone aanleiding om de samenwerking met nog eens drie jaar te verlengen. Doel is om de uitstoot die resulteert uit de eigen productie met nog eens ruim 7 procent te verminderen. In de loop van de meerjarige samenwerking zou dit neerkomen op een totale reductie van de broeikasgasemissie van bijna 25 procent.

Sleutel tot een duurzamere toekomst

Landbouwers kunnen de verandering niet alleen bewerkstelligen. De volgende generatie boeren heeft innovatieve instrumenten nodig én duurzame oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn.

Danone en FrieslandCampina blijven boeren daarom ondersteunen om melk te produceren in balans met de natuur. Dat doen zij onder meer door te investeren in het belonen van boeren, zodat die verder kunnen verduurzamen en hun kennis blijven vergroten. Samen met de melkveehouders meten FrieslandCampina en Danone de verbetering van biodiversiteit per boerderij met de Biodiversiteitsmonitor. Dit alles moet bijdragen aan een duurzamere toekomst.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *