Celgetal in melk blijft laag in Nederland

Het gemiddelde celgetal in Nederlandse melk ligt al jaren ruim onder de wettelijke norm. En dat betekent dat het met de uiergezondheid van Nederlandse melkkoeien ook goed is gesteld.

celgetal melk

Celgetal zegt niets over ‘pus in melk’

Het celgetal in melk is een cijfer dat wat zegt over het aantal witte bloedcellen in melk. Sommige mensen denken dat dit ook wat zegt over ‘pus’ in melk. Maar dat is een misverstand. Pus bestaat weliswaar ook uit witte bloedcellen, maar er is een belangrijk verschil: dit zijn dode cellen. En die komen niet in melk voor. Daar wordt heel streng op gecontroleerd.

Het is een indicatie voor uiergezondheid

Het celgetal is wel een belangrijke indicatie voor de uiergezondheid van koeien. Als een koe een uierinfectie heeft, komen er namelijk meer witte bloedcellen in de melk. Die cellen maken immers deel uit van het afweersysteem van de koe. Als een koe gezond is, dan is dat celgetal laag. 

Celgetal daalt al jaren

Het celgetal maakt al jaren een dalende trend door. En dat ligt niet voor de hand. Het preventief inzetten van antibiotica bij het droogzetten van koeien is niet meer toegestaan. De melkveehouders moeten daarom veel beter de gezondheid van hun koeien in de gaten houden. En gezien de dalende trend in het celgetal lijkt dat goed te lukken.

Boven die limiet: boete voor melkveehouder

Als het celgetal over een periode van drie maanden gemiddeld te hoog is, krijgt de melkveehouder een boete. De limiet is 400.000 cellen per milliliter melk. In slechts 0,5 van de boerderijmelkmonsters werd die limiet overschreden.

Nieuwe standaard zorgt voor hoger celgetal op papier

Door de invoering van een nieuwe standaard voor metingen zal het celgetal in 2022 op papier 12 procent hoger komen te liggen. Dat komt doordat het kalibreren van de apparatuur voor celgetalbepaling op een andere manier wordt gedaan. De limiet blijft hetzelfde (400.000 cellen per milliliter melk). Maar door de aanpassing in de kalibratiestandaard betekent dat de melk met een celgetal rond de 360.000 ook over de limiet zal gaan. Daarom zullen melkveehouders nog beter moeten opletten om onder die grens te blijven.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *