Carbon farming: CO2 opslag in bodem van landbouwgrond

Nederlandse melkveehouders dragen bij aan het oplossen van het klimaatprobleem door CO2 op te slaan in de bodem van hun landbouwgrond. Dit heet ‘carbon farming’ en wordt steeds breder toegepast. In dit blog leggen we uit hoe dit werkt.

carbon farming co2 opslag in bodem weide

Wat is carbon farming?

Bij carbon farming zorgen boeren er met verschillende bodemtechnieken voor dat het koolstofgehalte van landbouwgrond stijgt. Op die manier slaan ze CO2 uit de lucht op in de bodem.

Dat kan bijvoorbeeld met zogenoemde groenbemesters. Dat zijn gewassen die een boer op landbouwgrond plant en vervolgens onder ploegt. De plant heeft dan CO2 uit de lucht omgezet in koolstof en die koolstof wordt door de bodem opgenomen. Boeren kunnen ook CO2 vastleggen door minder of niet te ploegen of met agroforestry. In dat laatste geval planten ze bomen of struiken op landbouwgrond.

Niet alleen voordelen voor klimaat

Kern van carbon farming is dat boeren zorgen voor meer “organische stof” in de bodem. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het bodemleven van de landbouwgrond. De bodem kan dan meer water vasthouden, wat heel goed is in tijden van droogte. Ook is de bodem in staat om meer voedingsstoffen vast te houden. Dat verhoogt de opbrengst van het gewas. In het geval van melkveehouders betekent dat meer en beter gras voor de koeien

Kans voor melkveehouders om extra geld te verdienen

Voor met name melkveehouders zijn er nu al kansen om geld te verdienen met carbon farming. Dat kan bijvoorbeeld als multinationals ze betalen om hun uitstoot te compenseren met het zorgen voor blijvend grasland of het onderhouden van grasland in veenweidegebieden.

Certificaten voor boeren

Zo kunnen Nederlandse bedrijven en particulieren nu al via Stichting Nationale Koolstofmarkt om op vrijwillige basis hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dat gaat via certificaten in regionale CO2-reductieprojecten. De melkveehouder krijgt dan als uitvoerder een vergoeding.

Carbon farming: nieuw verdienmodel?

Carbon farming kan zelfs een nieuw aanvullend verdienmodel worden voor boeren. De Europese Commissie wil met ‘carbon farming’ een nieuw agrarisch bedrijfsmodel ontwikkelen, met handel en rechten in koolstofopslag.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *