Boeren investeren in zonnepanelen

Melkveehouders investeren steeds vaker in het opwekken van duurzame energie op hun boerderij. Van warmte-terugwin-installaties bij hun melktank tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Zo streeft de sector ernaar om in de nabije toekomst klimaatneutraal zuivel te produceren.

zonnepanelen

In de zomer van 2017 werd bekend dat 310 Nederlandse melkveehouders die samenwerken met FrieslandCampina zonnepanelen op hun dak krijgen, dankzij een overheidssubsidie. Het zonnestroomproject gaat genoeg stroom leveren voor 33.000 huishoudens.

Solar-programma

De toekenning is een belangrijke stap in het Solar-programma, dat zich richt op versnelling van installatie van zonnepanelen op daken van melkveebedrijven. Een belangrijk resultaat van het Solar-programma is de ‘dakhuuroplossing’ die is ontwikkeld met het Friese bedrijf GroenLeven. De boeren krijgen een jaarlijkse vergoeding van 3 tot 4 euro per paneel voor het beschikbaar stellen van hun dak en mogen zelf de stroom gebruiken.

Klimaatneutrale groei

Nederlandse zuivelbedrijven hebben de ambitie om het elektriciteitsverbruik in de keten volledig te dekken met de productie van groene stroom op het boerenerf en zo bij te dragen aan het bereiken van klimaatneutrale groei in 2020. Het produceren van groene stroom met zonnepanelen is geschikt voor elke boerderij. Op een gemiddeld dak van een melkveebedrijf (meestal stallen) passen meer dan voldoende zonnepanelen om het totale elektriciteitsverbruik van de boerderij te compenseren. Duizenden melkveebedrijven hebben al zonnepanelen.

416.000 zonnepanelen

In eerste instantie worden 416.000 zonnepanelen (670.000 m2) op daken van 310 melkveebedrijven geïnstalleerd. De installatie van de zogeheten ‘dakhuuroplossing’ gebeurt door het Friese bedrijf Groenleven.

Belangstelling enorm

De belangstelling onder de boeren is groot om te kunnen investeren in het opwekken van groene energie. Zo was de belangstelling om mee te doen met dit project enorm. Daarom volgt in het najaar van 2017 een tweede intekenronde.

Ook voor kleinere daken

Het project richt zich in eerste instantie op boerderijen met daken van minstens 1000 vierkante meter. Daarna wordt gekeken of kleinere daken ook in aanmerking kunnen komen voor het zonnestroomproject.

 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *