9 weetjes over beweiding

De weidegang; wat weten we daarvan? En wat is stripgrazen ook alweer? The Daily Milk zet 9 feiten op een rij over de gang naar de wei.

weiders

1. Wat is weidegang?

De weidegang is het laten begrazen van graslanden door koeien in de grondgebonden veeteelt. Het wordt ook wel beweiding genoemd.

2. Weidegang neemt weer toe

In de jaren zestig was de weidegang de normaalste zaak van de wereld in Nederland. Daarna nam het aantal koeien in de wei langzaam maar zeker af. In 2014 stond 65% van de koeien in de wei. In 2018 was dat alweer toegenomen tot 73%.

3. Opmars van robots

De belangrijkste redenen voor minder koeien in de wei zijn schaalvergroting in de melkveehouderij en de opmars van de melkrobot.

4. Zelfmelkservice

Sommige boeren hebben een inloopsysteem waarbij de koe zelf kiest wanneer ze gemolken wordt in de stal. Andere boeren kiezen voor de opstalmethode. Zij huisvesten hun melkvee permanent op stal en staan geen weidegang meer toe. Zo is het monitoren van de koe makkelijker en het reguleren van de melkproductie meer gestandaardiseerd.

5. Maximale beweiding

Er zijn verschillende soorten weideregimes. Maximale beweiding is dat koeien overdag en ‘s nachts zo veel mogelijk naar buiten kunnen. Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden of graslandproblemen houden boeren hun dieren binnen. Bij een beperkte weidegang lopen de koeien alleen overdag in het weiland.

6. Gereguleerd buiten

Stripgrazen betekent dat de dieren gereguleerd buiten komen, maar dagelijks worden verweid naar een nieuw stuk grasland.

7. Bijstand en bijvoeren

Bij bijstandweiden blijven de koeien altijd in hetzelfde perceel en worden ze indien nodig bijgevoerd.

8. Dansende koeien

De weidegang wordt soms verward met de koeiendans, maar dat is iets totaal anders. De koeiendans vindt plaats als boeren hun dieren na een lange winter op stal weer de wei inlaten. De beesten zijn dan zo uitgelaten dat ze rennen, springen en dansen.

9. Weidegangpremie

De Nederlandse Zuivelsector neemt maatregelen om de koe in de wei te houden. Melkveehouders die hun dieren buiten laten lopen, ontvangen de weidegangpremie. Dit bedrag is onlangs verdubbeld van 50 cent per 100 kilogram melk naar 1 euro. De zuivelproducten die met deze weidemelk wordt gemaakt is te herkennen aan het weidemelklogo.


Comments

  1. Pingback:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *